Új jelszó kérése

Facebook

Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Fórum
Nincsenek témák!

Vásárlási feltételek

Adatok

Sárközi Attila e.v., (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett weboldalon, aki a CaliVita® International termékek független forgalmazója.

Az Üzemeltető a CF-Net Kft. (a továbbiakban Eladó) közötti jogviszonyra tekintettel, mint együttműködő partnerek a termékek forgalmazáshoz üzemelteti Webáruházát.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben megrendelést ad le a Webáruházban, részére a megrendelésben foglalt termékek közvetlenül a CF-Net Kft. mint eladó szállítja ki, állítja ki a megrendeléséről a számlát és amennyiben bármilyen szavatossági, jótállási problémája merül fel vagy elállási jogával kíván élni , e jogait közvetlenül a CF-Net Kft.-vel szemben érvényesítheti. Tehát a szerződés a Vásárló és a CF-Net Kft. között jön létre közvetlenül és jelen ÁSZF célja, hogy az elektronikus úton leadott megrendelés valamint a Webáruház használatának feltételeit szabályozza. A Üzemeltető csak annyiban működik közre e jogviszonyban, hogy felületet biztosít a termékek megrendeléséhez, a megrendelések Eladó részére történő továbbításához, a megrendelés visszaigazolásához illetve, hogy a Vásárló panaszával megkeresheti az Üzemeltetőt, aki a megkeresést közvetlenül továbbítja a CF-Net Kft. felé a panasz orvoslása érdekében.

Az Üzemeltető kizárólagos felelősséget vállal a webhely részbeni és teljes tartalmáért, és sem a CaliVita® Nemzetközi Hálózatnak, sem bármely tevékenységet folytató jogi személyének nincs közvetlen kapcsolata a weblappal és így felelősséget sem vállal e tekintetben. Az említett termékeknek vagy termékösszetevőknek nem rendeltetésük bármilyen betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Bármely termékre vagy termékösszetevőre hivatkozó állítás, említés, vélemény vagy információ nem tekinthető orvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy termékösszetevőkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy információkat állami hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá. Minden olyan információ, amit a www.vitaminoldal.hu (a továbbiakban: Webáruház) oldalon talál - ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítására szolgálnak. A fotók csak illusztrációk, eltérhetnek az eredeti terméktől.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Webáruház oldalán elérhető online rendelési felület igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Üzemeltető/Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Sem az Üzemeltető, sem az Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A vásárlás feltétele

A Webáruházban a Vásárló kizárólag a CaliVita International termékeit tudja online módon megvásárolni, a vásárlásnak előfeltétele nincs. Egyes megjelölt termékeket csak regisztrált CaliVita® tagok vásárolhatnak meg. Amennyiben Önnek még nincs tag kódja (regisztrációja), a regisztráció az első vásárláskor is kivitelezhető, a feltétele, hogy ekkor minimum 21.000 Ft értékben vásároljon.

 

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI


Név : Sárközi Attila e.v.
Adószám : 65859898-1-51
Székhely : 7400, Kaposvár, Arany J. tér 6.
Tel.:+36-30/859-5567
Email : vitaminoldal@gmail.com

 

 

Szolgáltató / Eladó neve : CF-Net Kft.

Székhely : 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. VI. 58.
Ügyvezető : Tátrainé Szilágyi Ágnes
Tel. : +36 1 266 3136
Cégjegyszékszám : Cg. 01-09-565132
A CF-Net Kft.-t érintő ügyekben a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság jár el.
Adószám : 12226311-2-41
Ügyfélszolgálat : Raffai Nikolett
E-mail : raffai.nikolett@calivita.com
Cím : 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. VI. 58.
Panasztételi hely : 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. VI. 58.
Panasztételi idő : munkanapokon 10:00-14:00

A termékek megvásárlása azonban lehetséges partnereinken keresztül vagy az interneten keresztül is.

Vételár, fizetési feltételek

Vételár, fizetési feltételek

  • A termékeknél feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa). A termékek ára nem változik meg a rendelés leadása és a termék kézhez vétele közötti időszakban, mindenki azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor a termék mellett lát.
  • A megrendelt termékeket csak Magyarországon belül áll módunkban kiszállítani. Amennyiben a cím nem magyarországi, a rendelést nem teljesítjük. Ez esetben, ha a fizetés már megtörtént, maradéktalanul visszatérítjük, kivéve, amennyiben személyes adatait módosítva egy magyarországi szállítási címet jelöl meg.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

  • Készpénzzel a csomag átvételekor (utánvét)
    Ebben az esetben a megrendelt termékek árát, valamint a postaköltséget Ön a futárnak fizeti ki a csomag átvételekor.
  • Az utánvétes fizetésnél együttműködési partnerünk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., amely az adatfeldolgozási tevékenységeket is ellátja.
Felelősségkorlátozás és kizárás

Felelősségkorlátozás és kizárás

A Szolgáltató és az Ütemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató és az Ütemeltető kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a honlapon a moderáció kezelését az Üzemeltető a saját hatáskörbe helyezi.

A Szolgáltató és az Ütemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapon megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Szolgáltató és az Ütemeltető kizárja.

A Szolgáltató és az Ütemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított vagy publikált anyagokért, melyekhez a Szolgáltató vagy az Ütemeltető honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A Szolgáltató és az Ütemeltető nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

Ajánlati kötöttség, elállás

Ajánlati kötöttség, elállás

Ajánlati kötöttségA Szolgáltató a Felhasználónak a rendelés leadását követően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail vagy instant üzenet tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte :

Ha a felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést az online felületen visszaigazolja. Ebben az esetben a megrendeléssel az adásvételi szerződés létrejön a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között, azonban a termékek kifizetéséig, illetve a termékek átvételéig a feleket további jogok és kötelezettségek terhelik. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül a Polgári törvénykönyv szabályai szerint.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. Amennyiben szeretné az archiválást, kérjük nyomtassa ki a szerződést.

Elállási jog :

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek, élelmiszer, étrendkiegészítő stb.)

Amennyiben tartós fogyasztási cikket vásárolt, elállását az alábbi nyilatkozat kitöltésével gyakorolhatja. Ha nem a nyilatkozatot tölti ki, de tartalma szerint elállási jogként értelmezhető a nyilatkozata, felvesszük Önnel a kapcsolatot a nyilatkozat kitöltése érdekében.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás :

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés (pl. nagykereskedelem) esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet :

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a javítást vagy a cserét a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a javítást vagy a cserét nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az alábbi jogával élhet, illetve jogát vagy termékszavatossági igényét az alábbiak szerint érvényesítheti.

A Szolgáltató által a fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a cserélt termékre, javítás esetén a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a cserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

A kozmetikai és higiénés termékekre, étrendkiegészítőkre a jótállás nem értelmezhető.

A tartós fogyasztási cikkek esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet törvényi előírása az iránymutató, azzal, hogy jótállás csak az egyes tartós használati cikkekre vonatkozik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Szállítás

Szállítás

A megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS) futárszolgálat szállítja ki. Amikor a csomagot a futárszolgálatnak átadjuk, e-mailben értesítjük a megrendelőt a csomag feladásáról.

A megrendelt termékeket 1 vagy 2 munkanap alatt szállítja ki a GLS.

Reklamáció

Reklamáció

Reklamáció esetén Ön az Ügyfélszolgálaton jelentheti be észrevételét, panaszát munkanapokon 10:00-14:00 között a 06 1 266 3136-os telefonszámon, személyesen a Cég székhelyén (1052 Budapest, Aranykéz u. 6. VI. 58.) vagy e-mailben a raffai.nikolett@calivita.com címen.

Minőségi kifogás esetén, kérjük, pontosan írja le a termékkel kapcsolatos problémát, és a termékkel, valamint a vásárlást igazoló bizonylattal együtt juttassa el a fenti címre. Szakértőnk vizsgálata alapján jogos reklamáció esetén a terméket kicseréljük.

Panaszkezelési szabályzatunkat ITT találja.

 

MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY TERMÉKEINK ÉS A HONLAPON TALÁLHATÓ ISMERETEK NEM HELYETTESÍTHETIK A SZAKSZERŰ ORVOSI ELLÁTÁST ÉS TANÁCSOKAT. AZ ÖN VAGY MÁS EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN MINDIG KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL, SÜRGŐS ESETEKBEN AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KÖRZETILEG ILLETÉKES SZERVEIVEL!

Bevezető rendelkezések

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. Adatok

 

Adatkezelő : Sárközi Attila e.v.

Székhely : 7400, Kaposvár, Arany J. tér 6.

Ügyvezető : 

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Az adatkezelés helye :

9400, Sopron, Major köz 2. I/15

 

Adatfeldolgozóink :

UNAS Online Kft. (9400, Sopron, Major köz 2. I/15),

illetve a

CF-Net Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 6.);

 

 

Az Adatkezelő a jelen egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, és nyilatkozik, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat, a legmesszemenőbbekig betartja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói, vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását. 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

–      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

–      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.). 

A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 

Adatkezelési folyamatok

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

 

Az Adatkezelő a partnerek, a vásárlók és a partnerek vásárlói adatait kezeli.

A vásárlók egyes akcióknál, rendezvényeknél különleges szabályozással is találkozhatnak, kérjük, ezeket mindig ellenőrizze.

 

SZEMÉLYES ADATOK: Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím. Gazdasági társaságként működő partner esetén a képviseletre jogosult neve és személyiigazolvány-száma is tárolásra kerül. Egyes termékek esetében a személyes adatok különleges adatnak is minősülnek, mert a termék vásárlásából következtetni lehet egyes egészségügyi problémákra. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel, nem végez erre vonatkozó kimutatásokat. 

Személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Bizonyos esetben lehetőség van különböző elemző szolgáltatásokat és életmódtanácsadást igénybe venni, erre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevételekor ismertetjük a részletes szabályokat. Kizárólag önkéntes alapon történik a külön szolgáltatások adatkezelése és kizárólag addig, amíg Ön engedélyezi ezt a szolgáltatást.

 

TÖRVÉNYI (KÖTELEZŐ) ADATKEZELÉS: Az adatok számtalan esetben jogszabály alapján kerülnek kezelésre (például számlázási adatok). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a törvény rendelkezése, ezeknek az adatoknak a törlését nem kérheti.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Amennyiben az Ön rendelése eléri azt a szintet, amellyel CaliVita tagság vehető igénybe, vagy Ön már CaliVita tag, az adatait a CaliVita Internationalhez (CF-Net Kft.) továbbítjuk. A CaliVita International adatkezelési szabályzata: www.calivita.hu/adatvedelem. Továbbított adatok: név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, rendelés adatai.

Alapelvek

III. ALAPELVEK 

 

A Felhasználó a hozzájárulást az adott szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése stb.), használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg.

 

AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOLJA, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN MÉGIS ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.

 

Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, és erről nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig. 

Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

A www.vitaminoldal.hu honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint :

 

A. A LÁTOGATÓK ADATAI

 

Látogatók adatait a honlap nem kezeli.

Regisztrált tagok, illetve felhasználók esetén a belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük, ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait !  Az oldalon kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik.

 

B. VÁSÁRLÁS

 

A vásárlás során az Adatkezelő összegyűjti az adatokat, ám a teljesítést a CaliVita International (CF-Net Kft.) végzi.

A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, termék ára, a vásárlás időpontja, adószám), bónuszpont (BP), kereskedelmi pont (KP), felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, pontszám.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől/vásárlástól számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonása.

 

C. KEDVEZMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK

Az adatakezelés célja: információk, termékakciók küldése önkéntes kérésre. Az értesítések tartalmuk szerint is leválogathatók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: tagkód, név, e-mail cím, a hozzájárulás dátuma és időpontja, vásárlási számlaadatok (vásárolt termékek, Network Profiler és Explorer információk).

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.

A hírlevelek továbbításának tiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton lehet kérni. 

 

D. ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az Impresszum, a Kapcsolatfelvétel vagy a Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

Jogorvoslati lehetőségek

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása 

 

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, e-mail útján stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. pontok elvesztését, nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést stb.) eredményezhet.

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti az Adatkezelő. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli az Adatkezelő. 

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkereséstípusonként (pl. hírlevél, e-DM stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. 

Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik.

 

B. Tájékoztatás 

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott szolgáltatás Felhasználási feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 

C. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  2. ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatait nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy ha a bíróság megállapította a tiltakozás jogosságát. 

 

D. Igény bejelentése az Adatkezelőnél 

 

Az Adatkezelő az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül stb.

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

Amennyiben az Adatkezelő az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban az Adatkezelő részére az adott szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely vásárló által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A vásárló vagy partner halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a vásárlóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a vásárlóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

E. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu).

Webáruház készítés